Persoonlijke gegevens

 • Fire Rescue B.V. verzamelt uw persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden, zoals het verwerken van uw inschrijving van een van onze opleidingen, het voeren van correspondentie met u en het toezenden van bijvoorbeeld informatie.
 • Het verwerken van persoonsgegevens is geen wettelijke verplichting, maar noodzakelijk voor de uitvoering of het aangaan van een opleiding of opdracht. U bent verplicht de gegevens te verstrekken die minimaal nodig zijn om een goede uitvoering van onze werkzaamheden te garanderen.
 • Daarnaast kunnen we ook informatie verzamelen met betrekking tot bedrijfsgegevens (niet persoonlijk) het gebruik van onze website. Fire Rescue B.V. gebruikt hiervoor Google Analytics.

Waar worden uw persoonlijke gegevens voor gebruikt

 • Wij gebruiken uw gegevens voor de afhandeling van uw aanvragen en inschrijvingen en verwerken deze zelf, of worden eventueel door andere verwerkt, die bij de afhandeling betrokken zijn. Denk hierbij aan het aanmaken van passen en certificaten.
 • Wij gebruiken uw gegevens voor het leggen van contact met u. Dit in het kader van de projectgegevens, voor een betreffende opleiding, een onderzoek naar klantentevredenheid of mogelijkerwijs in een samenhang met bepaalde transacties.
 • Wij gebruiken uw gegevens ter ondersteuning van producten of diensten die u van ons hebt afgenomen.
 • Wij gebruiken uw gegevens voor het op het bedrijf toespitsen van onze offertes, op uw situatie.
 • Uw gegevens worden bewaard volgens de wettelijke bepalingen en/of zolang als dit nodig is om onze werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, zoals bijvoorbeeld notificatie voor een herhaling van een opleiding.

Uw keuzemogelijkheden

 • Als Fire Rescue B.V.  gegevens van u verzamelt, kunt u ons laten weten, dat u dit niet wilt en dat deze voor verdere marketingdoeleinden niet mogen worden gebruikt.
  Belangrijk is te weten, dat Fire Rescue B.V. uw gegevens in geen enkel geval doorspeelt aan derde. Wij hebben geen verdienmodel op basis van verspreiding van uw gegevens aan derde. 
 • Fire Rescue B.V. maakt geen gebruik van nieuwsbrieven, waarop u zich kunt abonneren.
 • Bovendien kunt u het gebruik van cookies in uw browser uitschakelen. Wij maken geen gebruik van Cookies, om onze website te verbeteren.
 • U heeft het recht een klacht in te dienen over de verwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • U kunt ons een verzoek sturen om uw gegevens te laten verwijderen.