Omgaan met alarmmeldingen

Essentieel voor alarmmeldingen die via recepties van bedrijven lopen, is de training omgaan met alarmmeldingen. Een goede afstemming intern en een adequate alarmopvolging zijn bepalend voor de gevolgen bij een calamiteit. Wees voorbereid.

  • Wat staat er in het ontruimingsplan / bedrijfsnoodplan;
  • De taakstelling van de ontvanger van een alarmmelding;
  • Samenwerking met overige deelnemers aan de BHV;
  • Hoe komt een melding binnen;
  • Hoe te handelen bij een ongeval;
  • Hoe te handelen bij een brand;
  • Hoe te handelen bij een bommelding