Ontwikkeling Werkplekinstructiekaart

Wij helpen bedrijven bij het vereenvoudigen van werkprocessen. Daaronder valt ook het werken met en het ontwikkelen van de WIK (werkplekinstructiekaart). 
Een WIK heeft tot doel, om bijvoorbeeld in één oogopslag te zien, met welke gevaarlijke stof u te maken heeft. U kunt snel lezen en goed interpreteren, welke gevaren de specifieke gevaarlijke stof kent, hoe u Eerste Hulp (EHBO) handelingen moet verrichten en wat u vooral wel en niet moet doen.

Het opzetten van een BHV organisatie en alle zaken die daar mee samen hangen, kunnen wij voor onze rekening nemen. Uiteraard is het ook mogelijk om met de KAM-functionaris, alle facetten door te nemen en hem of haar te adviseren.

Een adviseur van Fire Rescue komt graag bij u langs voor een vrijblijvend gesprek.
Neem contact met ons op.