BHV voor sportverenigingen

Aansprakelijkheid voor sportclubs is een belangrijke reden om uw BHV organisatie
goed te organiseren. Of uw sportvereniging nu kleiner of juist veel groter is, wij organiseren de juiste BHV training voor sportverenigingen. Dit doen wij aan de hand van de maatscenario's die gelden voor uw locatie. Van BHV in de sporthal tot bedrijfshulpverlening in het stadion.
De bedrijfsnoodorganisatie is adequaat voorbereid.

Sportbestuurders moeten aannemelijk kunnen maken dat zij er alles aan hebben
gedaan om bepaalde risico's zoveel mogelijk te beperken of uit te sluiten. Het
bestuur van de sportclub is verantwoordelijk voor de inhoud van het calamiteitenplan.
Het calamiteitenplan wordt opgesteld op basis van bekende informatie. Wij kunnen u
daarbij van dienst zijn. Het bestuur draagt zorg voor de opleidingen van de
bedrijfshulpverlening en de verplichte ontruimingsoefening.
Na afloop van een calamiteit ziet het bestuur van de sportclub erop toe dat de
BHV organisatie, BHV'ers en betrokkene personen nazorg krijgen.

Niet alleen het oefenen op een container of in een speciaal ingerichte trailer zijn de
basis van een goede bedrijfshulpverlener. Zeker net zo belangrijk is het oefenen in of
rondom uw werkomgeving zelf. Daarom nemen wij altijd onze simulatiematerialen
mee naar de oefenlocatie en ensceneren wij in uw omgeving een brand of een
ongeval. Er wordt vlot geoefend en iedereen krijgt de volle aandacht.