Training asbest herkenning

 

Met een training asbest herkenning voorkomt u vertragingen.
De training asbest herkenning kan in 1 dag worden afgerond en is op de branche toegespitst.
Er worden u tijdens de training veel praktijkvoorbeelden aangeboden.

Asbest vinden we onder andere in:
- golfplaten
- isolatiematerialen
- vensterbanken
- regenpijpen
- gevelplaten
- remvoeringen van oude auto's
- en talloze andere voorwerpen.

Voor uw project is het van belang om zo min mogelijk vertraging op te lopen. Voorkom grote problemen.
Maak de juiste keuzes op het juiste moment.

U leert tijdens de training om asbest verdacht materiaal, in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen, zodat er tijdig maatregelen kunnen worden getroffen.

Gezondheidsrisico's kunt u direct terug lezen op de website van het RIVM

 
Keywords voor deze training:
Maatwerk, branchegericht, praktisch en afgesloten met een certificaat.
 
Inhoud training Asbest herkennen

We gaan uitvoerig in op gezondheidsrisico’s van asbest. Ook de actuele wet- en regelgeving komt aan bod. Cursisten leren tijdens de cursus hoe ze asbesthoudend materiaal kunnen herkennen door middel van theorie en praktijkvoorbeelden. Na afloop van de training asbestherkenning ben je in staat om asbest verdacht materiaal te herkennen. Je leert om de juiste keuzes te maken wanneer je asbesthoudende materialen tegenkomt. Zo verloopt dat project zonder problemen!

De volgende onderdelen komen aan bod

  • historie van asbest
  • risico’s van asbest
  • herkennen van asbest verdacht materiaal
  • handelwijze nadat asbest als zodanig is herkend
  • veiligheids- en bedrijfsvoorschriften
  • materiaalmonsters 


Branche gerelateerd
De training kan specifiek worden afgestemd op je branche, bijvoorbeeld voor grondwerkers, sloopbedrijven, maar ook voor kringloopbedrijven.

Training Asbest herkennen in-company?
Heeft jouw organisatie specifieke aandachtspunten op het gebied van veiligheid? Kies dan voor onze opleidingen in je eigen bedrijf. Je kunt al kiezen voor een in-company opleiding vanaf zes deelnemers. De in-company training gaat uitvoerig in op de specifieke situatie en risico’s binnen de eigen organisatie. Onze opleidingsadviseurs helpen graag met het samenstellen van een maatwerkopleiding.

Neem contact op met onze opleidingsadviseur.