Fire Rescue Training B.V. is primair opleider voor bedrijfshulpverlening en bedrijfsveiligheid

De BHV opleidingen van Fire Rescue Training B.V. hebben een onderscheidend karakter en
verschillen dan ook veel van andere opleiders. Door een praktische benadering en het vertellen van een duidelijk verhaal, zien onze opdrachtgevers ons graag terug.

Door de jaren heen bouwen wij aan een goede en gedegen relatie met de BHV'ers en opdrachtgevers. Door het plaatsen van vaste instructeurs op projecten, kunt u ervan op aan, dat u een duidelijk een stijgende lijn waarneemt, in de vakbekwaamheid van uw bedrijfshulpverleningsorganisatie. 

 

Fire Rescue Training B.V. is een uitdagende en praktische opleider van Nederland.
Veel van onze ideeën worden overgenomen door andere opleiders en drukken daar hun
eigen stempel op.

Dit vinden wij als opleidingsinstituut prachtig en waarderen het enorm.
Zo wordt Nederland steeds veiliger en worden meer mensen enthousiast om bedrijfshulpverlener te worden.

Naar de toekomst toe zullen steeds meer organisaties, instellingen en verenigingen een BHV organisatie nodig hebben. Fire Rescue B.V. biedt graag zijn hulp aan. Andere opleiders noemen zichzelf de goedkoopste opleider van Nederland.

Wij denken daar anders over. Bij ons krijgt u veel professionaliteit, voor minder
geld. Daag ons uit! Maak het Uw BHV training.

Al onze BHV en Reanimatietrainingen leiden tot een certificaat, waarmee u zich kunt aanmelden voor hartveilig wonen. Is er een reanimatie in uw buurt, u wordt per telefoon opgeroepen en kunt het verschil gaan maken.

"Er zijn steeds meer bedrijven die veiligheid belangrijk vinden".

Zij investeren in hun bedrijf door trainingen, voorlichting, preventie en het houden van inventarisaties op het gebied van potentiele gevaren.

Ongeveer één derde van de bedrijven in Nederland heeft in 2018 een preventiemedewerker, bedrijfshulpverlening, afspraken gemaakt met een ARBO-dienst en tijd gestoken in de Risico Inventarisatie & Evaluatie.
De zogenaamde RI&E, geeft een goed beeld van de veiligheidssituatie in het bedrijf en geeft mogelijkheden om preventief en actief problemen te voorkomen.

Bron: SZW