Is BHV verplicht?
Bij elke BHV training komt standaard de vraag "is BHV verplicht?"

Het antwoord lijkt eenvoudig, echter is er kennis van zaken voor nodig, om hier op een juiste wijze antwoord op te geven.

De wetgever praat voornamelijk in termen als "Adequaat", "Voldoende", "Geborgd".
Als we dit tijdens de BHV training proberen uit te leggen, doen we dat vaak als volgt.

Uw bedrijf is verantwoordelijk voor alle personen, die zich over de drempel van uw bedrijf begeven. Zodra iemand uw terrein op komt rijden, bent u feitelijk verantwoordelijk voor die persoon. U heeft hiervoor een aangewezen medewerker binnen het bedrijf nodig, die in geval van een reanimatie, moet kunnen reanimeren. In geval dat deze persoon valt, zijn hoofd stoot en begint te bloeden, moet er een EHBO koffer/verbandmiddelen gepakt kunnen worden en dient uw aangewezen medewerker, deze persoon de nodige zorg te verlenen. Tevens is deze medewerker voorzien van een telefoon of communicatiemiddel, waarmee 112 gealarmeerd kan worden. 
In het vervelende geval, dat er ook nog brand uit breekt, is deze medewerker aangesteld om alarm te slaan, iedereen naar buiten te sturen, 112 te bellen en eventueel de beginnende brand te blussen.

Veel taken voor één medewerker, met twee bloten handen, een gezond stel hersenen en geen röntgenogen. 

Dus u stelt niet één, maar twee medewerkers of zoveel meer aan, om in gezamenlijkheid, deze zeer verantwoordelijke taak binnen uw bedrijf te organiseren.  
U geeft ze een BHV plan, middelen en een opleiding. Daarnaast delegeert u taken en bevoegdheden en een mandaat. U informeert de rest van het bedrijf en geeft zo nodig voorlichting.

Immers, als uw BHV'er geen reanimatie start, hoeft de ambulance niet te gaan rijden.
En bij brand? De brand gaat altijd uit, maar het uiteindelijke beperkte schade beeld, wordt hoogstwaarschijnlijk bepaald door uw snel handelende BHV'er.

Een wijs besluit ten aanzien van bedrijfshulpverlening, volgt nu waarschijnlijk vanzelf.