Hoeveel BHV'ers heb ik nodig in mijn bedrijf?
Daarvoor moet u maatscenario's opstellen.

Wat kan er gebeuren en wat zijn de gevolgen dan?
Wij gaan uit van 3 niveaus per maatscenario.

1. Meest gunstige scenario
2. Meest realistische scenario
3. Worst case scenario

In de Arbowet is opgenomen, dat bedrijven verplicht zijn om doeltreffende maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening. 

Bij het bepalen van de manier van bedrijfshulpverlening (BHV) en vaststellen van het aantal benodigde BHV'ers, moet rekening gehouden worden met de grootte van het bedrijf en de risico's die bij het betreffende bedrijf horen. 

De regel van 1 op 50 horen we nog vaak, maar deze is met de komst van de maatscenario's niet meer van toepassing. Veel vaker nog, niet realistisch te noemen.

De directeur/eigenaar van een bedrijf mag zelf ook als BHV’er optreden. Bij afwezigheid van de directeur is het wel van belang dat altijd iemand aanwezig is die zijn taken kan overnemen.

Onthoud goed, dat er een groot verschil zit tussen het aantal benodigde BHV'ers en het aantal medewerkers dat u laat optreden binnen uw BHV organisatie. Organiseer dit efficiënt. 

Wij helpen u graag bij het vaststellen van deze doeltreffende maatregelen.