BHV voor de gezondheidszorg

In de gezondheidszorg, maakt de BHV organisatie het verschil.
Loopt het incident uit de hand, of is het in de kiem te smoren.
De voorbereiding op een calamiteit is erg belangrijk.

Wij bieden voor elke groep uit de zorg, een maatwerktraining.
Van ALS, BLS, AED en EHBO.

De zorg is een bijzondere doelgroep en verdient een passende training.
Elke locatie is uniek en kan niet zomaar worden vergeleken met een andere locatie.
Ook als deze locatie vanuit dezelfde organisatie wordt aangestuurd.

Voor een aantal stichtingen in Gelderland en Zuid-Holland, waarbij dagopvang,
nachtverblijf en zorg wordt aangeboden, verzorgen wij de BHV en reanimatietrainingen.
Hier zien wij het belang van een passende training per locatie.

Onze instructeurs en docenten zijn werkzaam binnen de zorg en de brandweer.
Zij hebben zeer uiteenlopende achtergronden. Van SPH tot verpleegkundige in de noodhulpverlening. Een deel van deze mensen zit ook bij een lokaal brandweerkorps. Koppelingen tussen Eerste Hulp, brandbestrijding, evacuatie zijn snel gemaakt.
De interactie en omgang met cliënten, wordt  tijdens de training zorgvuldig behandeld.

Daarnaast kunnen wij als veiligheidsadviesbureau meedenken over de brandveiligheid, de Risico's in uw objecten (RIE) en de BHV plannen. De samenstelling van de BHV organisatie kan per situatie verschillen.

Er kan binnen de trainingen onder andere onderscheid worden gemaakt in:
- Allround BHV (Levensreddend handelen + Brandbestrijding/evacuatie),
- Allround BHV met extra aanvulling EHBO
- Reanimatie met AED
- Ontruimers
- Ploegleiders

Bij ons kunnen herhalingskandidaten en basiskandidaten door elkaar heen worden opgeleid. Het leren van elkaar wordt hierin versterkt. Ook kunnen collega's elkaar beter leren kennen, tijdens de BHV trainingen.
Wij verzorgen trainingen op locatie, vanaf 4 personen in één groep. 

"Er zijn steeds meer bedrijven die veiligheid belangrijk vinden".

Zij investeren in hun bedrijf door trainingen, voorlichting, preventie en het houden van inventarisaties op het gebied van potentiele gevaren.

Ongeveer één derde van de bedrijven in Nederland heeft in 2018 een preventiemedewerker, bedrijfshulpverlening, afspraken gemaakt met een ARBO-dienst en tijd gestoken in de Risico Inventarisatie & Evaluatie.
De zogenaamde RI&E, geeft een goed beeld van de veiligheidssituatie in het bedrijf en geeft mogelijkheden om preventief en actief problemen te voorkomen.

Bron: SZW