De uitrusting van uw BHV team goed op orde.

Zodra er zich een calamiteit voordoet, moet het BHV team direct tot actie over kunnen gaan. Belangrijk is dat zij beschikken over de juiste uitrusting.
De werkgever neemt zijn verantwoordelijkheid en biedt de BHV'ers een goed opleiding aan en laat ze werken met voldoende middelen.

Denk hierbij zeker aan de volgende BHV zaken:
- Herkenbaarheid door hun BHV hesje (kies de juiste kleuren)
- Bescherm ze zo nodig met BHV helmen en handschoenen 
- Zorg voor goede bereikbaarheid (telefoon, portofoon, pager)
- Geef ze voldoende verbandmiddelen in een koffer of tas
- Een AED binnen handbereik is een pre.
- Kleine blusmiddelen, die geschikt en makkelijk hanteerbaar zijn
- In het donker, zeker bij stroomuitval, is een zaklantaarn erg handig
- Toegang doormiddel van sleutels

Heeft u bovenstaande al geregeld voor uw bedrijfshulpverleners?


Keywords voor goede BHV middelen:

- Herkenbaarheid
- Bereikbaarheid
- Verbandmiddelen
- AED
- Persoonlijke bescherming (PBM's)
- Kleine blusmiddelen
- Zaklampen
- Sleutels voor toegang