Onze opleidingen zijn coronaproof, maar tot 19-01-2021 even geen praktijkbijeenkomsten.

Aangescherpte maatregelen treft ook BHV, EHBO-, reanimatie- en veiligheidscursussen.

15 december 2020

Maandag 14-12-2020 kondigde Premier Rutte tijdens een toespraak aan dat Nederland in lockdown gaat om het toenemende aantal besmettingen een halt toe te roepen. Dit heeft flinke gevolgen voor nogal wat branches, waaronder de sector voor BHV-, EHBO-, reanimatie- en veiligheidscursussen.


De lockdown betekent in de praktijk dat er in principe geen bijeenkomsten of evenementen mogen plaatsvinden. Opnieuw een bittere pil. BHV-, EHBO-, basale reanimatie- (BLS en PBLS) en veiligheidscursussen kunnen voorlopig helaas alleen online gegeven worden. Veiligheidscursussen kunnen alleen plaatsvinden indien de veiligheid van medewerkers in het gedrang komt en daarmee de continuïteit van het bedrijf.


Een situatie die in ieder geval tot 19 januari 2021 van kracht is.

Veiligheid op de werkvloer

Het kabinet vraagt opnieuw om zoveel mogelijk thuis te blijven en op afstand te werken. Nogal wat werkgevers krijgen daardoor de komende tijd te kampen met onderbezetting.

Het Rode Kruis, Het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening, de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en de Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland (BVBN) vragen werkgevers om goed na te denken over hoe ze de veiligheid op de werkvloer in deze situatie tóch kunnen garanderen, voor alle mensen die door de aard van hun werk niet thuis kúnnen werken.

Zorg er in elk geval voor dat er altijd iemand aanwezig is die getraind is om bij incidenten eerste hulp kan verlenen en kan optreden bij een brand en/of ontruiming. Dit helpt om letsel en schade te beperken en de bedrijfscontinuïteit te borgen. Indien de bedrijfscontinuïteit door onderbezetting van de bedrijfsnoodorganisatie in het geding komt treden organisatie en opleider met elkaar in overleg om te komen tot een passende oplossing.

bron:  Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland

Wij hebben een eigen online community met trofeeën en een punten systeem.
Doormiddel van het vergaren van voldoende punten, behoudt de cursist zijn of haar diploma.
Beantwoord online vragen, maak proefexamens, lees de e-learning en neem deel aan videotrainingen. Het volgen van online lesprogramma's en het daarnaast 1 keer per vastgestelde termijn volgen van een praktijktraining (ontruimingsoefening/BHV training) levert voldoende punten op, om u diploma te behouden. Ervaar het nu. 

Wij geven weer les, nu Coronaproof!

BHVop1.nl heeft rondom en tijdens de trainingen de vereiste aanpassingen gedaan om samen weer veilig te kunnen trainen.  Met hygiëne- en afstandsmaatregelen vóór, tijdens en na de cursus. De lessen zijn aangepast, zodat de cursisten ook na de training veilig het geleerde in de praktijk kunnen brengen. De richtlijnen voor instructeur en cursist hebben wij vastgelegd in onze Covid-19 handreiking. 

Alle opleidingen van BHVop1.nl voldoen aan de eisen van RIVM en het brancheprotocol.
Veiligtrainen.nl voor BHV, EHBO, reanimatie- en veiligheidscursussen tijdens de Covid 19-pandemie.

Gezondheidscheck

Voor aanvang van de training controleert onze instructeur op gezondheidsklachten zoals hoesten, niezen, verkoudheid, koorts en vraagt of de cursisten fit genoeg zijn, om aan de training deel te nemen. Ook geeft de instructeur een toelichting op de nieuwe veiligheidsvoorschriften en de coronamaatregelen die van toepassing zijn tijdens de training.

Vragen

Plezier hebben tijdens het trainen is en blijft belangrijk voor ons. Door de huidige situatie is er nogal wat veranderd en het zal even wennen zijn. Veilig trainen staat staat bij BHVop1.nl 

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op.