BHV voor kantoren

Kleine risico's op kantoor en de gevolgen van ongevallen, moeten snel en adequaat
bestreden kunnen worden. Er bestaat altijd het risico op vallen, in de vinger snijden,
stoten en schaven of verbranding van de huid door heet (thee) water.

Naast deze kleinere incidenten kunnen zich ook grotere incident voordoen, zoals:
- een medewerker die van de trap valt;
- of gewond raakt door een brand;
- iemand die een hartritmestoornis krijgt;
- geweld na bijvoorbeeld ruzie.

Om hier snel op in te kunnen spelen, dient elk bedrijf te beschikken over een bedrijfsnoodorganisatie. De omvang van deze organisatie wordt bepaald aan de hand van de RIE. RIE staat voor Risico Inventarisatie en Evaluatie.

Bij een dreigende situatie, moeten uw medewerkers het pand snel kunnen verlaten.
De ontruiming of evacuatie, wordt begeleid door de bedrijfsnoodorganisatie. De BHV'ers begeleiden en controleren de ontruiming.

De bedrijfsnoodorganisatie heeft ook een preventieve werking. Zij signaleren over het
algemeen snel onveilige situaties, die ze kenbaar maken.
Zolang mensen kunnen vallen en hun been daarbij kunnen breken, dient u de beschikking te hebben over bedrijfshulpverleners. Is er kans op brand, kortsluiting, gaslekkages of een andere dreigende situaties, dient de BHV organisatie te worden ingezet. Een hartritmestoornis kan altijd optreden en dient adequaat te worden behandeld. Ook moet iemand een correcte melding kunnen doorgeven aan 112.

Als werkgever doet u er alles aan om dit 100% uit te sluiten, maar is dit niet in alle gevallen uit te sluiten.

Een zieke werknemer kost veel geld. De bedrijfshulpverleners kunnen in geval van een
ongeval, de gevolgen zo klein mogelijk houden. Hierdoor neemt het ziekteverzuim af.