Veiligheid(preventie)scan.

Naast trainen is preventie van wezenlijk belang.
Een combinatie van deze twee zorgt voor de belangrijke bewustwording onder het personeel en het geven van tools om hier ook daadwerkelijk iets mee te doen.