BHV herhaling / basis

BHV trainingen op de eigen locatie werken goed om het geleerde, direct in de eigen werksituatie te kunnen toepassen.

Het is mogelijk om een BHV training in 1 dag te volgen.
Dit kan prima, als u werkzaam bent in een niet risicovol bedrijf.

Met een korte BHV basiscursus, waarbij U thuis de theorie voorbereid en wij de praktijk training komen verzorgen, bent u goed in staat om de basistaken van een BHV'er toe te passen in de praktijk. Belangrijk is wel, om daarna te oefenen en geoefend te blijven.

Ieder bedrijf is verplicht om vanuit de wetgeving maatregelen te treffen op het gebied van interne (bedrijfs)hulpverlening. Door het aanstellen van bedrijfshulpverleners voldoet u aan deze verplichting.

In onze cursus bedrijfshulpverlening worden de cursisten opgeleid om de taken zoals omschreven in artikel 15 van de Arbo- wet adequaat te kunnen uitvoeren. Zij zijn in staat om een helpende hand te bieden bij ongevallen, brandbestrijding en evacuatie. De drie hoofdtaken waar iedere BHV’er aan moet voldoen.

Is uw certificaat al enige tijd verlopen en of heeft u snel een BHV cursus nodig, wellicht is dan E-learning met een praktijk dag de uitkomst voor u.

Wij bereiden de cursist volledig voor op alle aspecten die een bedrijfshulpverlener kan tegenkomen. Met praktijkoefeningen zal de cursist alle mogelijke scenario’s zelf gaan oefenen. Wij behandelen de onderwerpen Niet-spoedeisende Eerste Hulp, Spoedeisende Eerste Hulp, Brandbestrijding en Ontruiming en Communicatie.

Onze instructeur oefent met de cursisten de noodvervoergreep van Rautek, stabiele zijligging, snelle kantelmethode, reanimeren met AED en ze maken kennis met verschillende verbanden. De cursisten beoordelen en behandelen. Bij de basale reanimatie wordt geoefend met het gebruik van een AED.

De cursisten oefenen tijdens het brandonderdeel met echt vuur en met meerdere en verschillende brandblusmiddelen zoals de schuimblusser en indien mogelijk met de brandslanghaspel.

Wij beschikken over een blusunit die optioneel kan worden meegenomen naar de oefen locatie. Het onderdeel ontruimen oefenen de cursisten door in de praktijk met gebruik van communicatiemiddelen een scenario uit te voeren.