Hulpverlening Geïsoleerde Arbeid (HGA)

Na het volgen van deze cursus  is de deelnemer in staat om noodsituaties in te schatten en kan daarbij eerste hulp verlenen en is voorbereid om hulpdiensten op snelle  manier op de juiste plaats te krijgen. Hij kent de wettelijke kaders en de samenhang met EHBO en BHV. 

Kernwoorden
Vergrote van kennisniveau, het creëren van bewustwording en het aanleren van vaardigheden.

Waarom
Voldoen aan de Arbeidsomstandighedenwet.
Risicovolle werkzaamheden, waarbij minimaal 2 personen aanwezig moeten zijn in het opbaar buitengebied. Denk aan werken op hoogte en werken met de motorkettingzaag.

Inhoud:

 • Bewustwording van de risico's van het alleen werken.
 • Verkennen van de omgeving en je positie.
 • HGA in relatie met BHV en EHBO en wettelijke kaders.
 • Inschatten (nood)situatie.
 • Hoe te handelen in verschillende noodsituaties.
 • Inschakelen van hulpdiensten
 • Op welke wijze alarmeren wij de hulpdiensten en hoe doen we dit adequaat.
 • Efficiënt handelen en verrichten van beperkte eerste hulp
 • Reanimatie met en zonder AED.
 • Brandpreventie.
 • Inzicht in specifieke redding technieken, zoals beknelling onder een boom, omgevallen trekker.
 • Veroeren van slachtoffers.
 • Specifieke hulp op binnenwater waar groen en water elkaar raken.
 • Brandgevaar en brandpreventie.
 • Bestrijden van een beginnende brand.
 • Toepassen van de matrix op het eigen werk.