Module Brand

Blusmiddelen

Dit onderdeel gaat over kleine blusmiddelen.
Met kleine blusmiddelen kunt u een brand in het beginstadium
blussen. De blusmiddelen kunnen door iedereen worden gebruikt.
Kleine blusmiddelen komt u tegen  in gebouwen waar veel mensen
verblijven, zoals scholen, bedrijven en verzorgingstehuizen.
Misschien heeft u thuis of in uw auto ook wel een brandblusser.

Poederblussers
De poederblusser is een voorbeeld van een klein blusmiddel. Het is een draagbaar blustoestel. Draagbare blustoestellen zijn verplaatsbare blustoestellen met een gewicht van maximaal 20 kg.
De werkingsduur van de draagbare toestellen is beperkt. Dat komt
omdat het toestel niet op een installatie is aangesloten die continu
blusstof afgeeft.

Poederblussers zijn gevuld met bluspoeder. Het soort poeder
bepaalt voor welk type brand de blusser geschikt is. Het bluspoeder
komt niet vanzelf uit de blusser. Daarvoor is een uitdrijfmiddel
nodig. Bij de poederblusser is dat het gas kooldioxide of stikstof.
De hoeveelheid bluspoeder bedraagt 1 tot 12 kg, afhankelijk van de
grootte van het toestel. De spuitduur van een poederblusser is
slechts 6 - 17 seconden bij continu gebruik.

Schuimblussers
Schuimblussers zijn ook draagbare blustoestellen. Ze zijn gevuld
met een mengsel van water en schuimvormend middel of met water
en een houder met schuimvormend middel. In het laatste geval 
worden water en het schuimvormende middel pas gemengd op het
moment dat u de blusser gebruikt. Om het schuim uit de fles te 
laten spuiten, is een uitdrijfmiddel nodig. Vaak is dat kooldioxide-
of stikstof. Sproeischuimblussers zijn soms geschikt voor het blussen
van voorwerpen die onder elektrische spanning staan, maar blijf 
hiermee voorzichtig!

Koolzuursneeuwblusser
De koolzuursneeuwblusser is ook een draagbaar blustoestel.
De vulling van de koolzuursneeuwblusser bestaat uit kooldioxide.
Normaal is dit een gas, maar onder een druk van 58 bar wordt
kooldioxide vloeibaar. In de koolzuursneeuwblusser is het
blusmiddel in vloeibare vorm opgeslagen onder een druk van 60 bar
bij 20 °C.
De spuitduur van een koolzuursneeuwblusser is 30 tot 40
seconden.

Vaste slanghaspel
De vaste slanghaspel is een haspel met een slang die op de
waterleiding is aangesloten. De dikte van deze slang varieert van 20
tot 25 mm en de slang is 20 tot 30 meter lang. De werkingsduur is
onbeperkt, omdat de slanghaspel is aangesloten op de waterleiding.
Om het waterverbruik te regelen, heeft de slang een straalpijpje.
U kunt daarmee met een gebonden of een sproeistraal spuiten. De
slang staat niet steeds onder druk. Daardoor zou waterschade
kunnen ontstaan bij een slangbreuk. Er is vóór de haspel een
afsluiter gemonteerd om de slang onder druk te zetten.

Blusdeken

Het blusprincipe van een branddeken is afdekking. Blusdekens zijn gemaakt van zuiver wol, glaswol of synthetisch materiaal, dat brandwerend of brandvrij is. Als u de blusdeken gebruikt om een brandend persoon te blussen, zorg er dan voor dat de blusdeken rond de hals goed wordt afgesloten! Anders ontstaat er een schoorsteenwerking, waardoor het gezicht en luchtwegen extra kunnen verbranden.