Module Eerste Hulp

Uw rol

Uw rol bij het redden van slachtoffers is het toepassen van
levensreddende handelingen. U mag geen medische diagnose stellen of
medische handelingen verrichten. Deze taken mogen alleen worden
uitgevoerd door medisch personeel, dat daarvoor is opgeleid. Als jij
eerder op de plaats incident arriveert, dan de ambulance, is het mogelijk
om alvast te beginnen met het verlenen van eerste hulp aan het
slachtoffer. Deze hulp is vooral gericht op het bewaken en veiligstellen
van de vitale functies.
Deze hulp bestaat uit:

  • Het controleren en vrijmaken van de ademweg (Airway)
  • Het controleren van de ademhaling (Breathing)
  • Het controleren en op gang houden van de bloedsomloop (Circulation)
  • Het controleren van het bewustzijn (Disability)
  • Het wegnemen van omgevingsinvloeden (Exposure)

Me de eerste letter van de Engelse woorden kunt u de vitale functies in de
juiste volgorde makkelijk onthouden: ABCDE.

Zodra de ambulance arriveert, zet het ambulancepersoneel de (medische)
behandeling in. Hierbij kan wel om uw assistentie worden gevraagd.

Bij een reanimatie kan uw lokale brandweerpost als First Responder als
eerste ter plaatse zijn. Zij zijn opgeleid, om voorbereidende handelingen
te verrichten, in afwachtingen van de ambulance.